Αρχική Λάβαμε και δημοσιεύουμε Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Από pitkostas

Την Δευτέρα 3Ιουλίου και ώρα 20:00 θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της υπ’αριθμ. 17/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” περί δικαστικής λύσης της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. (εισηγητής κ.ΛύροςΚων.–Δήμαρχος).

2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

3. Έγκριση 2ουπρακτικού για την προμήθεια υλικών βελτίωσης οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου καιπεριβάλλοντος χώρου πρασίνου” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

5. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου “Έργα αποκατάσταση σε οδούς και δίκτυα ομβρίων που προκλήθηκαν λόγω φυσικών φαινομένων” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

6. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.– Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση πρόσληψης 30 ατόμων στο Πρόγραμμα Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

8. Συμπλήρωση των υπ’αριθμ. 26 & 90/2023 αποφάσεων μας περί καταβολής σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας προηγουμένων ετών (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

9. Μεταβολές και Διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

Mπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Copyright @2021  All Right Reserved – Designed and Developed by messolonghim.gr