Αρχική Λάβαμε και δημοσιεύουμε Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Από pitkostas

Την Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρα 18:00 θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση καθορισμού τελών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
  • Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο ‘‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγήτρια κ.ΜελαχρήΠερσ.–Αντιδήμαρχος).
  • Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 7/2023) σχετικά με ανέγερση Μνημείου “Δημ.Μεσθενέα -Τυπογράφος Ελληνικών Χρονικών” (εισηγητής κ.Αλετράς Αντ.–Αντιδήμαρχος).
  • Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου
  • Λήψη απόφασης σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου ή μη στηνΚοινότητα Κατοχής (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
  • Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κατοχής
  • Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις Π/Υ σύμφωνα με το άρθρο 5,«Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού», της ΚΥΑ οικ. 49039/25-7-2022 (ΦΕΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 3976/Β/26.7.2022): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β’ 253) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

6. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπών παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών κλπ. για “Εορτές Εξόδου 2023” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση καθορισμού των θέσεων και εκτάσεων βοσκής και έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης και βοσκήσιμης γης, στις Κοινότητες Κατοχής και Νεοχωρίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης ΤσώλοςΕκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Mπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Copyright @2021  All Right Reserved – Designed and Developed by messolonghim.gr