Αρχική Μεσολογγιτάκια Οι οκτώ (8) νέες ειδικότητες στο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου
για το έτος 2022-2023

Οι οκτώ (8) νέες ειδικότητες στο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου
για το έτος 2022-2023

Από pitkostas

Οι οκτώ (8) νέες ειδικότητες στο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου
για το έτος 2022-2023
Καθορίστηκαν με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2662/τ.Β’/30.05.2022, οι ειδικότητες οι οποίες προσφέρονται για
εγγραφές το επόμενο έτος κατάρτισης 2022-2023.
Οι ειδικότητες συμπεριλαμβάνονται στο Παράλληλο Μηχανογραφικό, το οποίο θα
μπορούν να συμπληρώσουν όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ωστόσο, στις
ειδικότητες θα μπορεί να εγγραφεί και κάθε ενδιαφερόμενος τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.
Οι ειδικότητες είναι:
• ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
• ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Λίγα λόγια για τις ειδικότητες που προτάθηκαν
Οι παραπάνω ειδικότητες προτάθηκαν από το Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου μετά από
σχετική πρόσκληση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Έχοντας δεδομένο το συγκεκριμένο αριθμό ειδικοτήτων της πρότασης, από τα
βασικά στοιχεία που πρωταρχικά λήφθηκαν υπόψη, είναι οι συνθήκες που επικρατούν
στην τοπική αγορά εργασίας και κατά πόσο οι προτεινόμενες ειδικότητες μπορούν να
οδηγούν τους απόφοιτους σε άμεση απασχόληση στο μέλλον. Επίσης, λήφθηκε υπόψη η
ύπαρξη κατάλληλων εργαστηριακών υποδομών, που διαθέτει ή έχει πρόσβαση το Ι.Ε.Κ.
Μεσολογγίου, ώστε να είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία των προτεινόμενων ειδικοτήτων,
καθώς επίσης και η ύπαρξη επικαιροποιημένων Οδηγών Κατάρτισης για τις προτεινόμενες
ειδικότητες.
Τέλος, επειδή οι απόφοιτοι θα πρέπει να πραγματοποιούν υποχρεωτικά Πρακτική
Άσκηση ή Μαθητεία σε επαγγελματικούς χώρους αντίστοιχους με την ειδικότητα, έχει
ληφθεί υπόψη και η ύπαρξη τόσο ιδιωτικών όσο και φορέων του Δημοσίου στην ευρύτερη
περιοχή, που θα μπορούσε να απασχολήσουν για Πρακτική Άσκηση καταρτιζόμενους στην
ειδικότητά τους.
Πρόταση λειτουργίας ειδικοτήτων για πρώτη φορά στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου
Το Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, κάθε χρόνο προσφέρει επαγγελματικές διεξόδους σε νέες
ειδικότητες και αντικείμενα, καλύπτοντας τις ανάγκες απασχόλησης σε επαγγέλματα,
ειδικότητες και δεξιότητες τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου της Ιερής Πόλης
Μεσολογγίου όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτω από αυτό το πρίσμα, φέτος
προτείνεται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά τέσσερες νέες ειδικότητες.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ήδη φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των
ατόμων που απασχολούνται σε αμπελουργικές καλλιέργειες καθώς και ο αριθμός των
οινοποιητικών ή μικτών αμπελοοινικών επιχειρήσεων, αλλά και εμπορίας και
τυποποίησης κρασιού. Η ειδικότητα δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να
αποκτήσουν τις επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να
απασχολούνται σ’ αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και σε αμπελώνες και φυτώρια.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
Στην εποχή μας, που ο κλάδος του Τουρισμού, αποκαλείται ως “βαριά βιομηχανία”
της χώρας, δε θα μπορούσε να λείπει από την πρότασή μας, μια ειδικότητα του
τουριστικού κλάδου. Ο Τουριστικός Συνοδός (Tour Leader) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος
αναλαμβάνει τη συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε τουριστικούς
προορισμούς και ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη
συνοδεία τους.
Η ειδικότητα έχει ευρεία ζήτηση στον κλάδο του τουρισμού, και ο απόφοιτος της
ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί είτε σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς είτε ως
ελεύθερος επαγγελματίας.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
Οι έξυπνες τεχνολογίες μπήκαν εδώ και μερικά χρόνια στις ζωές μας, φέρνοντας
την άνεση και τον αυτοματισμό σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Τα τελευταία χρόνια
μάλιστα, οι αυτοματισμοί δεν είναι πολυτέλεια της βιομηχανίας, αλλά δε λείπουν πια και
από το σπίτι μας. Το έξυπνο σπίτι είναι εδώ και σίγουρα αποτελεί το επόμενο βήμα στην
εξέλιξη της σύγχρονης ζωής. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι τα έξυπνα σπίτια στην
Ευρώπη θα ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια το 2024, ένα νούμερο το οποίο περιλαμβάνει
περισσότερο από το 20% όλων των σπιτιών.
Πλέον οι αυτοματισμοί σε θέματα ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας, άνεσης και
ψυχαγωγίας, εξαιτίας της ευκολίας με την οποία εγκαθίστανται σε μία ήδη υπάρχουσα
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αποτελούν τα βασικότερα πλεονεκτήματα του έξυπνου
σπιτιού.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι ικανός να εργάζεται και να εκτελεί αυτόνομα,
τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή/και συντήρηση αυτοματοποιημένων
εγκαταστάσεων, όπως την τοποθέτηση, τη ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών, αλλά και τη
συντήρηση/επισκευή/μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις. Μπορεί
να εργάζεται είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε σαν τεχνικός στη γραμμή παραγωγής
επιχειρήσεων με μερική ή ολική αυτοματοποιημένη εγκατάσταση.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ολοένα και περισσότερο μεγαλώνει το ενεργειακό πρόβλημα παγκοσμίως και ήδη
αναζητούνται λύσεις για την αντιμετώπισή του. Η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, αποτελεί μονόδρομο.
Τα τελευταία χρόνια και η χώρα μας, προωθεί την εγκατάσταση μονάδων
παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένας τομέας μάλιστα, που αναμένεται να
αυξηθεί ο αριθμός των επενδύσεων, δημιουργώντας ένα σημαντικό επαγγελματικό χώρο
δραστηριοποίησης. Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Ανεμογεννήτριες, Ηλιοθερμική Ενέργεια,
Γεωθερμική Ενέργεια, αποτελούν βασικές πηγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας, εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα σε μπαταρίες, ώστε
να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση. Εργάζεται σε συνεργεία εγκατάστασης και
συντήρησης ανεμογεννητριών. Απασχολείται στην εγκατάσταση συστημάτων
μετατροπής ηλιοθερμικής ενέργειας σε θέρμανση και γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση
και σε ψύξη.
Συμμετοχή ειδικοτήτων σε πρόγραμμα Erasmus+
Ήδη, στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου έχει εγκριθεί η υλοποίηση σχεδίου κινητικότητας
Erasmus+, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στην Ιταλία τον ερχόμενο Οκτώβριο 2022.
Το πρόγραμμα αφορά τη μετάβαση 12 καταρτιζόμενων, από τις ειδικότητες
Μαγειρικής και Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής στην Ιταλία, για την παρακολούθηση
εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 2 εβδομάδων.
Παράλληλα το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, έχει υποβάλει πρόταση για υλοποίηση
αντίστοιχου σχεδίου κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+, με συμμετοχή
καταρτιζόμενων της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, το οποίο, εφόσον εγκριθεί,
προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το επόμενο εαρινό εξάμηνο (Απρίλιος-Μάιος 2023).
Για του λόγους αυτούς το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου στο σχεδιασμό των νέων ειδικοτήτων
έχει συμπεριλάβει και τις ειδικότητες ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.
Λίγα λόγια για το παράλληλο μηχανογραφικό
Το παράλληλο μηχανογραφικό υποβάλλεται μόνο από αυτούς που συμμετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ωστόσο, οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
εγγραφούν σε κάποια ειδικότητα, υποβάλλοντας αίτηση για εγγραφή, σε θέσεις που
απέμειναν, με αντίστοιχη διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο. Η διαδικασία
εγγραφής και οι σχετικές ημερομηνίες ανακοινώνονται έγκαιρα από τη Διεύθυνση
Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών ΙΕΚ και ειδικοτήτων που
δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
Οι υποψήφιοι θα περιληφθούν σε πίνακες κατάταξης. Τα κριτήρια επιλογής
καθορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 5, του Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη
Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄
5837/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που
ισοβαθμούν.
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο
Σεπτεμβρίου 2022. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες
εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις
αντίστοιχες Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των
αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ

Mπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Copyright @2021  All Right Reserved – Designed and Developed by messolonghim.gr