Αρχική Επικαιρότητα Ξεκινά η διαδικασία εγγραφών στα ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ

Ξεκινά η διαδικασία εγγραφών στα ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ

Από pitkostas

Από την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022 ξεκινούν οι διαδικασίες για την εγγραφή καταρτιζόμενων σε ειδικότητες των ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Οι διαδικασίες αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες.

Α. Επιτυχόντες σε ειδικότητα από το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, θα πρέπει να προσέλθουν απαραιτήτως στο Δημόσιο ΙΕΚ της επιτυχίας τους για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι από την Πέμπτη 01.09.2022 έως και τη Δευτέρα 12.09.2022. Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα
θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν
. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής (επόμενη κατηγορία).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Δείτε εδώ το αρχείο με τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα αποτελέσματα επιλογής από το Παράλληλο Μηχανογραφικό και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

B. Ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για εγγραφή που δεν υπέβαλλαν Παράλληλο Μηχανογραφικό

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε ειδικότητα Δημοσίου ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής.

Η αίτηση επιλογής γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στη διεύθυνση: https://diek.it.minedu.gov.gr

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15:00.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αφορά τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη διαδικασία της επιλογής ειδικότητας και δεν αποτελεί αίτηση εγγραφής. Η εγγραφή του ενδιαφερόμενου γίνεται εφόσον επιλεγεί.

Τις ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ, που προσφέρονται για εγγραφή στο Α’ εξάμηνο του 2022Β, μπορείτε να τις αναζητήσετε πατώντας εδώ.

Σημαντική διευκρίνιση

Την ηλεκτρονική αίτηση επιλογής μπορούν να την υποβάλλουν και επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό και να διεκδικήσουν εκ νέου μία από τις κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν στην ειδικότητα που θα επιλέξουν.

Αν τελικά είναι επιτυχόντες και σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να επιλέξουν ένα τμήμα επιτυχίας. Είτε να παραμείνουν στο τμήμα επιτυχίας του παράλληλου μηχανογραφικού που έχουν ήδη εγγραφεί είτε να διαγραφούν από το τμήμα επιτυχίας του παράλληλου μηχανογραφικού και να εγγραφούν στο νέο τμήμα επιτυχίας.

Γ. Διαδικασία εγγραφής Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου, Τ.Ε.Λ. σε ειδικότητα, στο Γ’ εξάμηνο

Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου, Τ.Ε.Λ., μπορούν να εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου ή Τ.Ε.Λ. και όπως προβλέπεται από τον Οδηγό κατάρτισης της ειδικότητας.

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στο Ι.Ε.Κ., στο οποίο λειτουργεί το Γ’ εξάμηνο της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν με την αίτηση εγγραφής απαραιτήτως και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου ή αντίστοιχο) και όχι άλλα πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) που τυχόν διαθέτουν
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Η υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά, γίνεται αυτοπροσώπως. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Mπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Copyright @2021  All Right Reserved – Designed and Developed by messolonghim.gr