Αρχική Λάβαμε και δημοσιεύουμε Επικείμενα έργα, 19,8 εκατομμυρίων ευρώ, στο “Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου των ποταµών Ευήνου και Αχελώου και νήσων Εχινάδων”.

Επικείμενα έργα, 19,8 εκατομμυρίων ευρώ, στο “Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου των ποταµών Ευήνου και Αχελώου και νήσων Εχινάδων”.

Από pitkostas

Η περιοχή της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, τμήμα του Εθνικού Πάρκου, αποτελεί ένα αξιοζήλευτο οικοσύστημα αλλά ταυτόχρονα πολύ επιβαρυμένο, γεγονός που οφείλεται τόσο στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (κατασκευή αναχωμάτων, αλυκοποίηση, κατασκευή ιχθυοφραγμών, απορροή γλυκών νερών από άλλα υδάτινα συστήματα, κλπ.), όσο και στη γεωμορφολογία της λεκάνης της ίδιας της λιμνοθάλασσας (το βάθος της σε μερικά σημεία φτάνει περίπου τα 30 μέτρα). 

Η αναστροφή της κατάστασης και η επαναφορά του οικοσυστήματος θα πάρει αρκετά χρόνια, αφού πλέον έχει συσσωρευτεί ένα σημαντικά μεγάλο ρυπαντικό φορτίο σε χώρο που εμποδίζεται η ανανέωση των υδάτων. 

Οι επισημάνσεις και οι προσπάθειες για τη βελτίωση της υγείας του οικοσυστήματος, έχουν ξεκινήσει εδώ και μια εικοσαετία, με ημερίδες, επιστημονικά άρθρα, μελέτες για έργα, κλπ.

Όλα τα παραπάνω συστηματοποιήθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών (Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων) και διαμορφώθηκε ένα πακέτο έργων προϋπολογισμού 19.800.000 € («Συμπληρωματικά Έργα αναβάθμισης Υδατικών Οικοσυστημάτων Ν.Δ. Αιτωλ/νίας») με στόχο τη βελτιστοποίηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου. Δηλαδή, παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν την καλύτερη κυκλοφορία του θαλασσινού νερού και κατά συνέπεια, την ταυτόχρονη εξάλειψη των φαινομένων της έλλειψης οξυγόνου και του ευτροφισμού.

Προβλέπονται βασικές τεχνικές παρεμβάσεις όπως άρση αναχωμάτων, καθαρισμοί υφαλαυλάκων, καλύτερη διαχείριση της ποσότητας γλυκού νερού που απορρέει στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, επισκευές βλαβών υπαρχουσών υποδομών, απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός, άρση παλιών ιχθυοφραγμών και τοποθέτηση νέων, επαναπλημμυρισμός περιοχών του Δέλτα Αχελώου για τη δημιουργία υγροτοπικής λίμνης.

Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε την τεχνική περιγραφή του έργου στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3UIvpaT

Από γραφειοκρατικής απόψεως το μόνο έγγραφο που εκκρεμεί, είναι η άδεια παραχώρησης χρήσης πυθμένα, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών.  Αφού εκδοθεί και αυτή, υπογράφει ο ανάδοχος – ο οποίος έχει ήδη ανακηρυχθεί – και ξεκινά το έργο. Για την επιστημονική επίβλεψη του έργου έχει προβλεφθεί επιπλέον κονδύλι, ύψους 604.296,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), για την ύπαρξη Τεχνικού Συμβούλου (https://bit.ly/3UFMBOl).

Διαπιστώνουμε ότι κρίσιμο σημείο για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στη  λιμνοθάλασσα της περιοχής του Αιτωλικού, αποτελεί η επαρκής επίβλεψη του έργου. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος για μια σειρά πιθανών προβλημάτων, όπως η αποφυγή του έντονου αιωρούμενου υλικού που εμποδίζει τη φωτοσύνθεση. Παράλληλα, θα ήταν πολύ χρήσιμη και η επέκταση του υφαλαύλακα μετά το πρώτο γεφύρι ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη ανανέωση των υδάτων, κάτι που έχει προταθεί από ειδικούς επιστήμονες αλλά αυτή την στιγμή δεν προβλέπεται. Ας εξεταστεί το ζήτημα και ας γίνουν ενέργειες κατά την υλοποίηση ώστε η παρέμβαση να δώσει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αποκατάστασης των βλαβών στη Διώρυγα ΔΧΧ (διαδρομή 14 χλμ.) πρέπει να γίνουν με προσοχή. Εκτός των άλλων, τα έργα περιλαμβάνουν και δύο στραγγιστήρια εκατέρωθεν της Διώρυγας ΔΧΧ, των οποίων η λειτουργία φαίνεται ότι θα ωφελήσει τη λιμνοθάλασσα. 

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών επιστημόνων που γνωρίζουν και έχουν μελετήσει την περιοχή, τα έργα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα λειτουργήσουν θετικά για την ανακούφιση της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού.   

Τα έργα πιθανολογούνται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να προωθηθούν προς την αρμόδια υπηρεσία  προτάσεις που θα κινούνται προς την κατεύθυνση υλοποίησης ενός αποτελεσματικότερου έργου. Ως συνδυασμός έχουμε ήδη εκφράσει τις προτάσεις μας και προτρέπουμε πολίτες και φορείς, αφού ενημερωθούν, να στείλουν τις δικές τους. 

Εκ μέρους του συνδυασμού “Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες, Ευημερία Πολιτών”

Επικεφαλής Συνδυασμού Όλγα Δασκαλή

[email protected]

Mπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Copyright @2021  All Right Reserved – Designed and Developed by messolonghim.gr