Αρχική Λάβαμε και δημοσιεύουμε ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Από τις χειρότερες συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου μέχρι σήμερα – Ιάκωβος Παλαιολόγος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Από τις χειρότερες συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου μέχρι σήμερα – Ιάκωβος Παλαιολόγος

Από pitkostas

Την Πέμπτη 02/02/2023 και ώρα 8μμ. είχε οριστεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με σημαντικά θέματα για το Δήμο. Ωστόσο, ο τρόπος διεξαγωγής  και η συζήτηση που ακολούθησε,  δεν  ανταποκρίθηκε καθόλου στη σοβαρότητά των θεμάτων. 

Αυτή η συνεδρίαση ήταν η χειρότερη και τραγικότερη από όσες έχουμε παρακολουθήσει, που ωστόσο δείχνει το πόσο χαμηλά έχει πέσει ο δήμος μας και εξηγεί πραγματικά την τραγική κατάσταση και της σημερινής δημοτικής αρχής.

Ο κ. Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, που έχει εισάγει νέα συνήθεια να προεδρεύει εξ αποστάσεως με χίλια προβλήματα συνεννόησης, παρέλειψε την ανάγνωση 3 ερωτήσεων που του είχε αποστείλει εγκαίρως η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου και επικεφαλής του συνδυασμού “Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες, Ευημερία Πολιτών” και αφορούσαν την Κοινωφελή Επιχείρηση, τις οποίες προσαρτώ στο τέλος αυτού του κειμένου.

Επίσης, παρέλειψε να θέσει ως θέμα προ ημερησίας διάταξης, ψήφισμα που είχε σταλεί από τον επικεφαλής της παράταξης “Συμμαχία για το Μέλλον” με θέμα τις ανεμογεννήτριες στον Αράκυνθο. 

Τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν, απουσία του Δημάρχου, ήταν:

  1. Η ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αλυκών Τουρλίδας έτους 2023 με συμφωνητικό μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. Στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα που αφορούσε το μίσθωμα των Αλυκών προς το Δήμο και τους όρους λειτουργίας, ο αντιδήμαρχος που αναπλήρωνε τον Δήμαρχο δεν έδωσε καμία ουσιαστικά απάντηση στις ερωτήσεις που του έγιναν. 
  2. Έγκριση του τιμολογίου της ΔΕΥΑΜ Μεσολογγίου για το έτος 2023, με τις τιμές να συμφωνούνται να παραμείνουν ίδιες με το 2022. 
  3. Τέσσερα θέματα που αφορούν την λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. α)   Έκθεση Τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων – Εξόδων των Δράσεων του Προϋπολογισμού έτους 2023, β) Ολοκληρωμένο Ετήσιο Πρόγραμμα  Δράσης έτους 2023, γ) Προϋπολογισμός έτους 2023, δ) Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων νομικών προσώπων. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν όλα μαζί, αν και το καθένα αποτελεί ξεχωριστή ενότητα συζήτησης με κομβική σημασία για την λειτουργία της Επιχείρησης. 

Από την όποια συζήτηση ακολούθησε, ήταν εμφανές ότι η πλειοψηφία των παρισταμένων συμβούλων αγνοούσε το περιεχόμενο των εισηγήσεων  (εκτός όσων συνήθως συμμετέχουν και θέτουν ζητήματα), ενώ δεν δόθηκαν απαντήσεις από τους παριστάμενους συμβούλους της δημοτικής αρχής στις λίγες ερωτήσεις που υπήρξαν, αφού δεν γνώριζαν τα θέματα στα οποία εισηγητής ήταν ο απουσιάζων δήμαρχος.

Στη μικρή αλλά θορυβώδη και χαώδη αυτή συζήτηση αναφέρθηκε ορθά εκ μέρους του συνδυασμού «Συμμαχία για το μέλλον» ότι ο νυν πρόεδρος της Επιχείρησης δεν δικαιούται την προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό του 2023 αποζημίωση που ανέρχεται σε 8.592 € ετησίως, αφού λαμβάνει μηνιαίο μισθό από την Υπηρεσία του.

Αυτό όντως, ισχύει διότι:  1) τυγχάνει Υπάλληλος ΟΤΑ  δευτέρου βαθμού που διορίστηκε στη θέση προέδρου του ΔΣ Δημοτικής επιχείρησης και άρα, ως υπάλληλος, πρέπει να επιλέξει είτε τις αποδοχές  της οργανικής του θέσης, είτε τις αποδοχές  της θέσης στην οποία διορίστηκε, καθόσον  η αποζημίωση καταβάλλεται σταθερά σε μηνιαία βάση και εντάσσεται στην έννοια των αποδοχών. 2) δεν υπάρχει η απαραίτητη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς αλλά ούτε και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 3) δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  τέτοια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και 4) δεν έχουν εγκριθεί, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης που αφορούν στην  προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω, φαίνεται καθαρά ότι παρανόμως προσπορίζεται την αποζημίωση ή τις αποδοχές της οργανικής του θέσης και για αυτό μπορεί να έχει ποινικές και διοικητικές ευθύνες. Το ίδιο θέμα έχει θέσει επανειλημμένως τον τελευταίο καιρό και ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιχείρησης.

Κλείνω με τις Τρεις ερωτήσεις που απευθύνονται στον κύριο Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου (ΔΚΕΚΑΠΜ)

1)  Βλέποντας τις εκθέσεις Τεκμηρίωσης διαφοράς εσόδων – εξόδων για τη λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης από το 2019 μέχρι σήμερα, παρατηρούμε μια συνεχή αύξηση της τακτικής και της έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου προς την Επιχείρηση, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣΤακτική ΧρηματοδότησηΈκτακτη ΧρηματοδότησηΣυνολική Χρηματοδότηση
2019150.00070.000220.000
2020150.00050.000200.000
2021300.00050.000 + 100.000450.000
2022260.00050.000 + 150.000460.000
2023300.000???*300.000
ΣΥΝΟΛΟ2019 – σήμερα 1.160.000 470.000 + ???* 1.630.000        ???*

*Η έκτακτη χρηματοδότηση για το 2023 είναι για την ώρα άγνωστη όμως, φοβόμαστε ότι μπορεί να ξεπεράσει προηγούμενες μιας και η χρονιά είναι προεκλογική. Ο νοών νοείτω.

Πώς εξηγείται αυτή η αλματώδης αύξηση των ποσών χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου τη στιγμή που η Κοινωφελής Επιχείρηση χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια π.χ. για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και τα ΚΔΑΠ (που είναι τα πλέον ακριβά προγράμματα), ενώ ταυτόχρονα έχουν μειωθεί οι δραστηριότητες της Επιχείρησης, αφού δε λειτουργούν πλέον Προγράμματα, όπως για τη λειτουργία Ανοικτού κέντρου (από το 2020),  το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (από το 2020), το Θερινό Πρόγραμμα (από το 2021), το Φεστιβάλ Οινιαδών (από το 2020), τη διοργάνωση της αναπτυξιακής Έκθεσης (από το 2020), Το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων 55-67 (από το 2022);

2)   Με την αριθμ. 45/22-12-2022 ομόφωνη απόφαση του, το Δ.Σ. της Κοινωφελούς υπέβαλε αίτημα στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τη χρονική περίοδο 1/9/2019 μέχρι σήμερα.

Κατόπιν τούτου, το δημοτικό συμβούλιο έχει λάβει απόφαση για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στην Κοινωφελή για το παραπάνω διάστημα;

Σημειωτέον, ότι με την παρ. 4 του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006, όπως ισχύει σήμερα), έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 161 καθώς και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης …. Το δημοτικό συμβούλιο μέσα σε δυο (2) μήνες από την υποβολή, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση ή μη του ισολογισμού, διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις του επ΄ αυτού.

Σύμφωνα δε με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ίδιου νόμου, τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο ελεγκτές, που επιλέγονται και διορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε οικονομικού έτους, ο δε ορισμός τους είναι υποχρεωτικός στον έλεγχο επιχείρησης που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.5000.000 €) Ευρώ.

Άρα, θα πρέπει: 1) να γίνει διαχειριστικός έλεγχος άμεσα, όπως αιτείται το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο της Κοινωφελούς για τα έτη 2019 έως 2021, που παρανόμως ωστόσο, δεν έχει γίνει έως σήμερα και 2) στη συνέχεια, υποβολή έως το τέλος Απριλίου 2023 από την επιχείρηση του ισολογισμού κλπ. για την περίοδο του τελευταίου έτους (2022), και έγκριση ή μη του ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο μέσα σε δυο (2) μήνες από την υποβολή.

Τα παραπάνω θεωρούμε ότι πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα.

3.  Τι γίνεται στο συζητούμενο προϋπολογισμό με το κόστος των επισφαλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΕΦΚΑ) παρελθόντων ετών οικονομικών χρήσεων 2013-2022 που ανέρχονται σήμερα στον προϋπολογισμό σε 860.454,00 € ; Τι γίνεται ακόμα με τα αντίστοιχα προβλεπόμενα έσοδα για Πελάτες επισφαλείς (ΕΦΚΑ) προηγούμενων χρήσεων 860.454,00 € καθώς  και για τα προβλεπόμενα έσοδα για οφειλές προς προμηθευτές περιόδου 2018-2022;

Σημειωτέον ότι ο κ. Καρατσόλης, πρόεδρος της επιχείρησης, σε προχθεσινή του συνέντευξη “επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν και εξακολουθεί να είναι η οφειλή προς τον ΕΦΚΑ που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ”. Τελικά ποια είναι η αλήθεια; Πόση είναι η οφειλή στον ΕΦΚΑ, αυτή που παρουσιάζεται στο δημοτικό συμβούλιο ή αυτή που ανέφερε στην συνέντευξη;

Ιάκωβος Παλαιολόγος

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

“Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες, Ευημερία Πολιτών” 

επικεφαλής συνδυασμού Όλγα Δασκαλή

Mπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Copyright @2021  All Right Reserved – Designed and Developed by messolonghim.gr