Αρχική Λάβαμε και δημοσιεύουμε Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Από pitkostas

Την Τρίτη 18Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00 θα λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση αναθεώρησης ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων – Εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού της ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

4. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).

5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης

6. Εισηγήσεις της Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κατοχής (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώρ.–Δημοτ. Σύμβουλος).

7. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού” Τίτλος Προμήθειας “Προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα – πολυμηχανήματος” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Mπορεί να σου αρέσει επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Copyright @2021  All Right Reserved – Designed and Developed by messolonghim.gr